Κοκούν

Αταραξία. Παντελής αδιαφορία για μυρωδιές, αλυσίδες, απουσία προτάσεων και ξεκούρασης. Ολική ακαμψία. Αναδιάρθρωση από μέσα προς τα έξω. Χι σε γλυκόπικρους αποσπάστες προσοχής, κλείδωμα σε 7 διαφορετικές μεριές. Σκέψη, σκέψη. Έλλειψη προσοχής σε βήματα, χτυπήματα. Μαξιλάρια αντί για κουδούνια. Ζέστη. Αφοσίωση σε λευκά αντικείμενα. Παράταση του 8. Μετάβαση στο 10 κατευθείαν. Ανάγκη για σκέψη. Σκέψη. Δημιουργία κελύφους. Σταθερότητα. Δέντρο και όχι φύλλο. Κι άλλη σκέψη. Αυτό εδώ και όχι εκεί. Αυτό πέταμα. Και αυτό. Ξεκαθάρισμα. Αναδιάταξη χώρου. Ανακατασκευή σύμπαντος. Ένα τρισεκατομμύριο αυτή τη φορά, και βλέπουμε. Όχι σε αυτό, ναι σε εκείνο. Επαναφορά. Μισές εικόνες, αποσυντόνιση και επαναφορά. Σκέψη, σκέψη. Διαγραφή. Πλήρης απασχόληση και χάσιμο χρόνου. Ατελής δημιουργία κελύφους. Κι άλλη προσπάθεια. Δύο ώρες, ύστερα τρεις. Μέρες. Διάθεση χρόνου. Υποχρεωτική διάθεση χρόνου. Αβέβαια αποτελέσματα. Πολλή δουλειά για μια μόνο ύπαρξη. Υποχρεώσεις, καθήκοντα. Διαδικασία δημιουργίας κελύφους επιτυχής. Κλείσιμο προς τα μέσα. Ετοιμότητα, συναίσθημα ολοκλήρωσης.

Δεν θα με βρείτε :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: