Τα 99 πράγματα που λέγαμε.

Πρόκειται για 99 φόβους, όχι μεγάλους, αλλά με μεγάλη πιθανότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. Επίσης τριγύρω υπάρχουν 26 επιστήμονες, ένας ανεξάρτητος παρατηρητής, μια φιλική αύρα και ένας υπεύθυνος διαφύλαξης της φιλικής αύρας, ένα δοχείο με 34 όμορφα πράγματα, και ένα όργανο μέτρησης της ηλιθιότητας ολόκληρης της κατάστασης.

Επίσης πιο μακριά υπάρχει και ένας †.
Ένας γενικός φόβος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: